Hur man upprättar en policy för affärsresor

Henrik Jonsson

Om du är en ny företagare kanske du undrar hur man upprättar en policy för affärsresor. När allt kommer omkring kan affärsresor vara en betydande kostnad för företag. Lyckligtvis finns det några saker du kan göra för att kontrollera kostnaderna och se till att dina anställda trivs när de är på resande fot. Här är vad du behöver veta.

 1. Definiera dina mål
  Det första steget när du upprättar en policy för affärsresor är att definiera dina mål. Vilka är dina mål med affärsresorna? Försöker du kontrollera kostnaderna? Se till att dina anställda har det bekvämt? Eller försöker du främja de anställdas produktivitet? När du väl känner till dina mål kan du börja utarbeta riktlinjer som hjälper dig att uppnå dem.
 2. Utveckla riktlinjer
  När du vet vilka dina mål är kan du börja utarbeta riktlinjer för affärsresor. Riktlinjerna bör omfatta allt från var de anställda ska bo till hur de ska boka sina researrangemang. Om du försöker kontrollera kostnaderna kan du till exempel överväga att boka flygresor i förväg eller att använda en föredragen hotellkedja. Om du däremot försöker främja de anställdas produktivitet kan du överväga att ge de anställda flexibilitet i sina scheman eller låta dem arbeta på distans när de är på resande fot.
 3. Kommunicera din policy
  När du väl har utarbetat dina riktlinjer är det viktigt att kommunicera dem till dina anställda. Din policy bör vara tydlig och kortfattad så att det inte råder någon förvirring om vad som förväntas av de anställda när de reser i tjänsten. Dessutom är det viktigt att ge de anställda en mekanism för att ställa frågor eller begära undantag från policyn.
 4. Granska och revidera din policy regelbundet
  Slutligen är det viktigt att se över och revidera din policy regelbundet. I takt med att ditt företag växer och förändras kommer dina behov av affärsresor troligen också att förändras. Genom att se över och revidera din policy regelbundet kan du se till att den fortsätter att uppfylla företagets och de anställdas behov.

Det behöver inte vara en stor utgift för företag. Genom att följa dessa steg kan du utveckla en policy för affärsresor som hjälper dig att kontrollera kostnaderna och se till att dina anställda trivs när de är på resande fot.